Trachycarpus fortunei,syn.T. excelesa,Chamaerops excelesa

(Čusan palma,Kineska vetrenjača palma,Visoka žumara)

1.-17C

2.Istočni Himalaji

3.Drvo,do 12 m

4.Sunce,polusenka

5.Neutralno

6.Normalno,za vreme suše pojačano

7.Malč,zaštitni okviri,kavez,hemija

 

 

 

 

Sigurno najčešća palma u kulturi u umerenom području.Potiče sa istočnih obronaka Himalaja gde se penje do 2000m,mada se računa kao autohtona sve do jugoistočne obale Kine,gde se nalazi ostrvo Čusan i gde ju je prvi put video Džon Forčn(John Fortune),engleski istraživač,koji je bio najzalužniji za njeno širenje izvana areala.To je bilo pre nešto više od 150 godina,mada je prvi put uvedena u kulturu u Evropi 1830(Holandija).U prvo vreme je bila svrstavana u rod Chamaerops(prema čuvenom švedskom botaničaru Thunberg-u,ali je kasnije,pregledom njegovih herbarijuma utvrđeno da je on to ime dao sasvim drugoj vrsti-Rhapis flabelliformis i od tada joj je ostao naziv excelesa(visok,uzvišen) što je zadržala i priznavanjem posebnog roda kome pripada.Dosta kasnije,kada su pronađene i druge visoke vrste,ustanovljen je njen današnji naziv.Danas se pojedinačni primerci ili grupe nalaze u južnoj Skandinaviji,Škotskoj,jugozapadnoj Kanadi,pa čak i na Islandu.Otporna je na niske temperature u dužem periodu,na zagađen vazduh,siromašno zemljište,pa i na kraće periode suše.Sasvim dobro raste i u polusenci,a podnosi i sasvim senovite položaje,što ipak ne rezultira nekim značajnijim rastom.Čak ni leti ne traži posebno visoke temperature za dobar rast.Njen glavni neprijatelj je vetar koji može da joj polomi grane.Stablo joj je obraslo koncima od odumrlih listova,a listovi su zeleni,nepravilno razdeljeni u tridestak semenata.Dvodome su biljke,kao i svi ostali trahikarpusi.Zadnjih par godina se na internetu može pronaći otporniji kultivar bulgaria,koji je nastao selekcijom semena od primraka koji su preživeli -23C u Plovdivu,u rasadniku Kirila Donova.I u Srbiji,kao i hladnijem delu Crne Gore,to je najčešća palma.Ja trenutno eksperimentišem sa vrlo mladim primerkom(kupljen prošlog proleća kao jednogodišnja sadnica),kome sam prilikom presađivanja jako oštetio koren-ostalo je samo par vlakana(eto kako neko ne poštuje savete koje daje).Uz izuzetno jako zalivanje i dodatke stimulatora korena,uspela je da se izvuče i najznačajniji rast je imala tokom toplog i vlažnog perioda oktobra!Do sada je bez problema preživela -8C mereno pri tlu,a prvi jači sneg ju je prekrio u potpunosti ispod koga je ostala 7 dana,do prvog otkopavanja.Dosta slična ovoj vrsti je

Trachycarpus takil(Kumaon palma)

Potiče iz Utar Pradeš(Kumaon) provincije u centralnoj severnoj Indiji,gde raste na visinama do 2400m.Razlikuje se od prethodne po nešto višem(oko 15m) i debljem stablu tu i tamo obraslim koncima(uglavnom sami otpadaju).Listovi,takođe veći sa više segmenata,do 60,sa blagim uvrnućem na hastuli(mesto sastava lista i grane).Podnosi  temperature,do-20C,verovatno i niže.