Phoenix acaulis(Patuljasta urma)

1.-12C

2.Jugoistočne padine Himalaja

3.Grm ili nisko drvo,do 2m

4.Sunce,polusenka

5.Neutralno

6.Normalno,za vreme suše pojačano

7.Malč,okviri,hemija,grejači

Sreće se u severozapadnoj Burmi i severoistočnoj Indiji.Posle 5-6 godina počinje da stvara stablo,a posle toga i izdanke iz korena,pomoću kojih se može razmnožavati deljenjem istih.Vidljivi jako izraženi ostaci peteljki koji tek u starosti otpadaju stvarajući useke u obliku uspravnih romboida.Listovi zeleni do zeleno-žuti,dugi do pola metra,sa uskim segmentima,retko raspoređenim po pravoj liniji i blago uvrnutim u odnosu na središnji greben.Ženski cvetovi zagasito žuti.Plodovi jestivi ali ne preterano dobrog ukusa.Pretpostavlja se da može da izdrži i niže temperature.

Phoenix humilis,syn.P.loureiri var.humilis(Niska urma)

1.-11C

2.Isto

3.Nisko drvo,4-5m

4.5.6.7.Isto

Najčešće se za njeno poreklo uzima severoistočna Indija(Tamil Nadu),gde se penje sve do 2000m,ali joj je areal kroz južnu Kinu,severnu Indokinu sve do Filipina.Stablo dosta debelo za njenu veličinu sa usecima u obliku uspravnih romboida.Ne stvara izdanke.Listovi do 2m,tamnozeleni,uglavnom uspravni,samo kod starijih primeraka se donji blago izvijaju u luk.Segmenti gusto raspoređeni u V rasporedu.Plod jestiv,slabijeg kvaliteta.dosta retka u kulturi van svog areala.

Phoenix rupicola(Litična urma)

1.-10C

2.Severna Indija

3.Nisko drvo,oko 6m

4.5.6.Isto

7.Malč,okviri,kavez,palstenik,hemija,grejači

Sreće se u vrlo vlažnim pothimalajskim oblastima severne Indije.Stablo dosta tanko,sa vrlo slabo izraženim usecima,sive do sivo-braon boje,ne pravi izdanke.Krošnja dosta retka.Listovi zeleni do svetlozeleni,sjajni,do 3m dugi,čak i vršni savijeni u blagom luku.Segmenti gusto raspoređeni,blago u V.Plodovi se od strane lokalnog stanovništva koriste za ishranu životinja.Zadnjih godina jedan od najtraženijih feniksa.