Nannorrhops ritchiana,syn.Chamaerops ritchiana(Mazari palma)

1.-20C

2.Severni Avganistan,severni Pakistan,severni Iran

3.Grm ili niže drvo,3-6m

4.Sunce

5.Neutralno

6.Normalno

7.Malč,okviri,kavez,hemija

Iako se za T.takil često navodi da je najotpornija palma sa nadzemnim stablom,taj epitet verovatno pre pripada ovoj vrsti.Jedna od formi,ona iz severnog Avganistana,sigurno u svom prirodnom staništu trpi i niže temperature,budući da se sreće na planinama do oko 2000m,gde često,u toku zime,dolazi do upliva izuzetno hladnog vazduha iz centralnog Sibira.Zabeleženo je da je jedan primerak u kulturi,u Tenesiju,preživeo -27C uz potpunu defolijaciju.Mada,postoje indicije da je severnoiranska forma ipak najotpornija.Uglavnom raste kao visoki grm,ali ponekad formira stablo(čak i kao mlađa biljka),uglavnom dosta nakrivljeno,sa  brojnim ostacima peteljki.Često raste grupama,što se može koristiti za sadnju živih ograda ili za zaštitu od vetra(ovo zadnje,ipak u samo od zone 8a,pa naviše) Listovi u mladosti više perasti,vremenom dobijaju kostalpalmatni oblik,sa segmentima dugim i preko pola metra koji "teško" padaju na dole.U zavisnosti od forme(još uvek nisu priznati varijeteti),boja listova je:plavo-zeleni(s.Pakistan,s.Avganistan) i zeleni(s.Iran).Dvodoma biljka sa cvetovima skupljenim u cvasti bele do prljavobele boje.Inače je monokarpna biljka,što znači da svaki pojedinačni izdanak ili "grana" cveta samo jednom i posle toga odumire,stvarajući posle toga novi izdanak.Odlično podnosi kako suše,tako i sneg.Postoji i tzv.Srebrna mazari palma,sa srebrno-plavim,ponekad,srebrno-belim listovima.Sreće se od južnog Pakistana,preko južnog Irana sve do Saudijske Arabije.Ima znatno manju otpornost(-11C).S obzirom da se dovoljno razlikuje od osnovne forme,postoje težnje da se klasifikuje kao posebna vrsta,mada je nejasno pod kojim od sledećih imena:N.arabica,N.naudiniana,N.stocksiana.Osim semenom,može se razmnožavati i deljenjem izdanaka.