Jubaea chilensis,syn,J.spectabilis(Čileanska vinska palma,Čileanska medonosna palma)

1.-16C

2.Centralni Čile

3.Drvo,15-25m

4.Sunce

5.Neutralno,vodopropustljivo

6.Normalno,izdržava duge periode suše

7.Zaštitni okvir,malč,hemija

 

 

 

Verovatno najotpornija od svih perastih palmi.Potiče iz centralnog Čilea,gde se sreće od padina Anda na visini od 1500m do obalnog područja i u unutrašnjost,ka polupustinjskim predelima,gde trpi znatne temperaturne oscilacije tokom zimskih meseci.U Evropi se već dosta dugo kultivira,od 1843,ali je nema na puno mesta.Pojedinih,starih primeraka ima i u Švajcarskoj,severnoj Francuskoj i Engleskoj što pokazuje da dobro može da trpi i vlažne zime.Sasvim dobro raste na  izuzetno peskovitom tlu i podnosi posolicu.Stablo sa slabije izraženim usecima.Pravi verovatno najveću krošnju od svih palmi.Lišće s gornje strane zeleno,a sa donje sivo-zeleno,sa segmentima raspoređenim u V formaciji.Jednodoma biljka sa posebnim muškim i ženskim cvetovima.Zasecanjem peteljki izdvaja se tečnost,bogata šećerom,koju Čileanci zovu vino(ime) i od koga se spravlja med.U roku od 6 meseci može se izdvojiti i do 400 litra soka.Ali,na taj način se biljka ubija,pa je danas na svom prirodnom staništu zakonom zaštićena.Prvi put cveta tek posle 50 godina.Jezgra plodova su jestiva i po ukusu potsećaju na kokos.Postoje hibridi sa B.capitata.Seme sporo klija,a rast joj je još sporiji.Postoji izreka da se ova palma sadi za unuke.