Dicksonia antarctica(Tasmanijska drvenasta paprat)

1.-10C

2.Tasmanija,južna Australija

3.Nisko drvo 4-6m,retko više

4.Polusenka,senka,sunce

5.Neutralno,blago kiselo,blago alkalno

6.Pojačano

7.Malč,okviri,kavez,hemija,grejači

Verovatno najčešće kultivirana drvenasta paprat za spoljne uslove.Sreće se na Tasmaniji i u južnoj Viktoriji,sve do jugozapadnog Novog Južnog Velsa.Raste u planinskim šumama ili na otvorenim položajima na proplancima.Postoje primerci u prirodi stari oko 400 godina,visoki preko 10m,sa listovima oko 4m.Stablo braon-crveno ili tamnobraon,obraslo kraćim koncima.Listovi brojni(60-70),do 2m dugi,zeleni,mlađi nešto svetlije zeleni,a stariji vremenom poprimaju bakarno-crvenu boju.Ukoliko dosta snega padne na nezaštićenu biljku,listovi se lome i vise oko stabla,formirajući na taj način prirodnu zaštitu.Prilično prilagodljiva vrsta na različite uslove.Vrlo sporo raste.

Dicksonia fibrosa(Žad zelena drvenasta paprat,Zlatna drvenasta paprat,Veki-ponga)

1.-10C

2.Novi Zeland

3.Nisko drvo,2-3m,retko do 6m

4.Polusenka,senka

5.6.7.Isto

Raste u svežijim predelima,uglavnom,Južnog Ostrva i ponegde Severnog gde se penje do visine od 900m.Stablo široko 30cm,braon boje,prekriveno kraćim koncima crveno-braon boje.Listovi tamnozeleni,sjajni,1-2m dugi i do 80cm široki,granaju sa stabla se prilično simetrično.Sve češća u kulturi.

Dicksonia sellowiana

1.-8C

2.Južna Amerika,centralna Amerika

3.Drvo,7-10m

4.5.6.7.Isto

 

Sreće se na visinama 1000-2000m.Stablo prilično usko za njenu veličinu,braon,obraslo koncima svetlije braon,a pri vrhu braon-žute boje.Listovi svetlozeleni,do 3m dugi.Budući da se sreće na prostoru od Meksika do Argentine,teško je uopšteno govoriti o njenoj otpornosti.Ovde navedena cifra se odnosi na argentinske forme.