Cycas panzhihuaensis,syn.C.baguanheensis(Panžihua cikas)

1.-12C

2.Južna centralna Kina

3.Niže drvo,2-3m

4.Polusenka,sunce,senka

5.Nutralno,blago alkalno

6.Normalno,za vreme suše pojačano

7.Malč,okviri,plastenik,hemija,grejači

Sreće se u južnom Sečuanu i severnom Junanu(Locus classicus-okolina grada Panžihua) u svetlim šumama ili na planinskim padinama,na blago alkalnom ili peskovitom,uglavnom suvom zemljištu.Porodica Cycadaceae.Stablo braon do mrkobraon,sa ostacima peteljki pretvorenim u bodlje.Listovi dugi 70-150cm,zeleno-sivi,sa blagim odsjajem.Segmenti ravno poređani.Peteljka 10-25cm duga.Cvetovi oba pola žuti.Računa se kao najotporniji cikas,naročito što njegovo stablo može da preživi duže periode po potpunom opadanju listova.Verovatno trpi i niže temperature od navedene.

Cycas revoluta(Sago palma,Kraljevski sago,Kraljevski cikas)

1.-9C

2.Južni Japan

3.Niže drvo 3-4m

4.Sunce,polusenka,senka

5.Neutralno,blago kiselo

6.Pojačano

7.Isto

 

Najčešće gajena cikada na svetu,kako u baštama,tako i u saksijama.Potiče sa grupe ostrva Riukju u južnom Japanu,gde raste na peskovitim,ponekad kamenitim terenima.Postoje vrlo stari primerci visoki i po 7m,kao što je primerak sa pomenutih ostrva,star 1000 godina i nacionalno je blago Japana(nalazi se i na poštanskim markama).Stablo braon do svetlije braon,sa izraženim usecima,pri vrhu sa ostacima peteljki pretvorenim u bodlje.Stariji primerci stvaraju izdanke iz korena koji ih usporavaju u rastu.Listovi 120-180cm dugi,tamnozeleni,sjajni.Peteljka 5-10cm duga sa bodljama po ivicama.Segmenti u V rasporedu,gusto poređani(ima ih od 100 do čak 240),po ivicama uvrnuti nadole,pri bazi blago žute boje.Središnji greben se često završava bodljom.Cvetovi oba pola žuti do narandžasto žuti.Danas je poznato jako mnogo varijeteta i formi.Pronašao sam podatak da varijetet rubra može da izdrži jako niske temperature,do-20C,ali sem toga ništa više o njemu.

Cycas szechuanensis(Sečuan sago,Sečuan cikas)

1.-11C

2.Južna centralna Kina

3.Grm ili niže drvo,1,5-4m

4.Polusenka,sunce,senka

5.Neutralno

6.7.Isto

Ponekad i kod vrlo starih primeraka stablo ostaje nerazvijeno.Ukoliko postoji,ima ostatke peteljki pretvorene u bodlje.Listovi sjajni,zeleni do svetlozeleni 1,5-3m dugi sa peteljkama 50-130cm koje imaju bodlje po ivicama.Segmenti dosta gusto raspoređeni vrlo blago u V ili ravno.Cvetovi braon boje.Na prirodnom staništu ugrožen,a i dosta redak u kulturi.