Chamaerops humilis(Mediteranska lepezasta palma,Hamaerops)

1.-13C

2.Iberijsko poluostrvo,severni Maroko

3.Niže drvo,do 8m,ponekad stvara žbunove od više stabala

4.Puno sunce-izrazito helofilna vrsta

5.Neutralno,vodopropustljivo

6.Normalno zalivanje,može da izdrži duge periode suše

7.Kavez,zaštitni okvir,malč,kalijum nitrat

 

 

 

Prilično otporna palma.Ukoliko je sadite na vrlo dobro dreniranom zemljištu,može da izdrži i nešto niže temperature.Po formi vrlo varijabilna.Autohtona i na Azurnoj obali,a izuzetno se često sreće u kulturi u celom mediteranskom i submediteranskom području,s tim da pojedinačnih primeraka ima i u centralnoj Evropi,pa čak i u južnoj Švedskoj.Listovi joj stradaju od leda,a terminalni pup dosta osetljiv na duže periode vlage.Lišće zeleno do tamno zeleno.Na stablu,koje se blago širi od podnožja ka vrhu,su primetni ostaci peteljki(više u gornjem delu),uglavnom pretvoreni u bodlje.Stvara izdanke iz korena.Cvetovi žuti(dvodoma biljka).Računa se kao jedna od dve evropske autohtone palme,uz Phoenix theophrastii,a definitivno je jedina koja se može naći na kontinentalnom delu.Na gornjoj slici je prikazan osnovni varijetet Chamaerops humilis var.humilis.Postoje još dva varijeteta,dosta ređa u kulturi.To su:

Chamaerops humilis var.cerifera(Plavi hamaerops,Atlas lepezasta palma)

Može da izdrži niže temperature od osnovnog varijeteta,-15C,a verovatno i niže.Potiče sa palninskog masiva Atlas,gde se penje do 2000m nadmorske visine i gde se može naći kako raste na izuzetno kamenitom tlu,ponekad,u prirodnoj bonsai formi.Dosta je niža,do 2m,ponekad nešto preko toga.Stablo kratko.Glavna odlika su joj plavo-srebrnasti listovi.Traži dobro drenirano zemljište i jaku zaštitu od vlage.Palma za alpinetum!

 

 

 

 

 

 

 

Chamaerops humilis var.vulcano(Vulkano lepezasta palma,Vulkano hamaerops)

Otporna,koliko i osnovni varijetet.Ide u visinu 3-4m.Izrazito zeleno lišće.Stvara malo deblje i trnovitije stablo u odnosu na druge hamaeropse.Potiče sa vulkanskih,Liparskih ostrva,severno od Sicilije.