Alocasia sp.(Alokazija vrste)

   Glavne odlike u izgledu po kojima se alokazije razlikuju od kolokazija su sjani listovi koji vrhom idu nagore i koji mogu biti ponekad razdeljeni.

Alocasia odora,sin.A.tonkinensis                                         

1.-15C

2.Severoistočna Indija,Jugozapadna Kina

3. 1,5-2m

4.Polusenka,sunce,senka                                                                     

5.Neutralno

6.Pojačano

7.Malč,kavez,hemija,grejači,iskopavanje

Kod nas vrlo česta kao saksijska biljka,a ponegde se može videti i u bašti.Ne smeta joj ni direktno sunce ako se nalazi na zapadnoj ili istočnoj strani,a dosta slabije napreduje u potpunoj zaseni.Listovi,kao i peteljka,svetlozeleni,sjajni,do 1m dugi,srcasto-strelastog oblika,po obodima blago zatalasani.Zabeleženo je da je preživela -17C u kraćem trajanju.Vrlo slična njoj je i A.macrorhizos,samo viša(3m),sa malo zaobljenijim listovima i sa nešto manjom otpornošću.Na manjoj slici je kultivar Okinawa silver.

 

Alocasia sinuata

1.-15C

2.Južna Kina,Severni Vijetnam

3. 2-2,5m

4.Polusenka,senka,sunce

5.Neutralno,blago kiselo

6.7.Isto

Potiče iz planinskih vlažnih šuma na granici tropskog i suptropskog pojasa.Listovi zeleni do zeleno-sivi na licu a blago crveno-zeleni na naličju,dugi do pola metra.Po obodima jako istalasani,a stariji i celi naborani.Peteljke zagasito crveno-zelene.Zabeleženo je da trpi -18C u kraćem trajanju.

 

 

 

 

Alocasia hybrid Purple Prince

Zanimljiv otporni hibrid,prvenstveno po svom izgledu.Visine oko 1m,sa listovima tamno zelenim,do 30cm dugim,na čijem su licu jako izražene žile bele do bledocrvene boje.Naličje purpurno.Peteljke iste boje kao i žile.